Beschrijving Leeflang-orgel

Bij de oplevering van de Johanneskerk in 1959 was het orgel nog niet klaar; er werd toen een noodinstrument met zeven registers op het orgelbalkon geplaatst. Dit orgel was te klein voor deze kerk en daarom werd er aan de orgelkas een opschrift bevestigd met de tekst: “Over twee jaar word ik vervangen.”

In 1961 plaatste orgelbouwer Leeflang uit Apeldoorn een nieuw elektro-pneumatisch orgel. Het instrument kreeg 16 registers, verdeeld over Hoofdwerk, Zwelwerk en Pedaal. De elektro-pneumatische tractuur bleek echter door de jaren heen niet onfeilbaar. Er waren veel technische storingen en allerlei contactpunten bleken geoxideerd. Uiteindelijk liep de kwaliteit van het hele instrument sterk terug.

Vernieuwing en verplaatsing

In 1979 werd het huidige, in neo-barokstijl gebouwde orgel, opgeleverd. Een aantal registers uit het oude orgel werd hierbij opnieuw gebruikt. De ruimte op het oorspronkelijke orgelbalkon voorin de kerk bleek hiervoor echter te beperkt. Daarom verhuisde het instrument naar de balustrade boven de hoofdingang van de kerkzaal.

Na vele dienstjaren werd echter duidelijk dat de totaalklank van dit orgel in een volle kerkzaal wat achterbleef bij de verwachtingen. Veel grondstemmen bleken te licht van toon en vooral het Pedaal beschikte niet over de vereiste draagkracht. Daarom werd in het begin van de jaren negentig besloten om de oplossing van dit klankprobleem te combineren met de verbouwingen van de kerkzaal. Verder werden in 1993 tijdens de jaarlijkse stembeurten enkele prestantregisters van het Hoofdwerk opnieuw geïntoneerd. Hetzelfde gebeurde een jaar later met diverse fluitregisters en nog een jaar later met alle tongwerken van het orgel.

Orgelmakerij Reil

In 2015 onderging het orgel opnieuw een grote onderhoudsbeurt. De mechanieken werden afgeregeld, de blaasbalg werd van nieuw schapenleer voorzien en diverse versleten onderdelen werden vervangen. Ook de Subbas 16’ werd draagkrachtiger gemaakt. De Mixtuur IV st. van het Pedaal werd vervangen door een Sexqualter 3 st. op het Hoofdwerk. De werkzaamheden werden uitgevoerd door orgelmakerij Reil uit Heerde die het instrument al sinds 1994 in onderhoud heeft. Het eindresultaat is indrukwekkend; een briljant uitgebalanceerde totaalklank en talloze registratiemogelijkheden exposeren tot op de dag van vandaag de muzikale veelzijdigheid van dit prachtige Gorcumse orgel.